Vårens
arbetsdag kommer att äga rum den 4:e maj, med start 10.00 vid Svartsjön.