Skadade bryggan är säkrad. Fika efteråt. Soligt men blåsigt. Nästan hela sjön isfri.
140315