…för att röja upp runt Svartsjön.

Lördagen den 27/8 Kl 10.00

Ta med lie och röjsåg!

/Styrelsen