Ett tack till Tommy Johansson för att han sågade upp den stora tallen som fallit på nedfarten till vindskyddet!