Svartsjön är bokad torsdagen 23/5

Den dagen är det inte tillåtet att fiska för övriga medlemmar.