Svartsjön är bokad torsdagen 10/10

Den dagen är det inte tillåtet att fiska för övriga medlemmar.