Svartsjön är bokad torsdagen 10/9

Den dagen är det inte tillåtet att fiska för övriga medlemmar.