Svartsjön är bokad torsdagen 1/10 och 8/10

De dagarna är det inte tillåtet att fiska för övriga medlemmar.