Arbetsdag vid Svartsjön lördag 14/8 kl 10.00

Röja vass, laga bryggor mm

(Vi kommer också att skjuta på årsmötet någon månad ytterligare)

/Styrelsen